МНЕМЕ е резултат от  съвместен проект между НГДЕК „Константин Кирил Философ” и Катедрата по класическа филология на СУ „Св. Климент Охридски” на тема "Документиране и изследване на междуинституционалното и учебно-методическо взаимодействие между СУ „Св. Климент Охридски” и НГДЕК в контекста на образователните политики (1977-2017 г.)".

МНЕМЕ представя снимки, документи и свидетелства на преподаватели и възпитаници на НГДЕК с цел опазване, популяризиране, оценяване и повишаване стойността на културното наследство на класическото образование. 

МНЕМЕ предоставя възможност на посетителите не просто да разглеждат и коментират съдържанието му, но и да го допълват и моделират.