MNEME показва документи от архива на НГДЕК, Държавен архив, Софийски архив, както и лични архиви на:

Гергина Тончева

Лили Йорданова

Лилия Сушева

Любов Шишкова

Искра Атанасова

Анна Николова

Марлена Димова

Каменка Рангелова