АНТИЧЕН ТЕАТЪР

Античният театър на Класическата гимназия е създаден през 1980 г. Режисьор-постановчик е учителят по старогръцки език и антична култура Огнян Радев. Поставени са пиесите "Менехмовците" и "Войникът самохвалец" на римския комедиограф Плавт. Първата трупа, наречена Алтер Его, ги играе на сцена до 1983 г.

През 2003 г. гимназията получава покана да участва на Международен младежки театрален фестивал в гр. Падуа, Италия с постановка на латински език. Така е сформирана втората трупа на Алтер Его, която подготвя "Менехмовците" и я представя на латински език на фестивала в Падуа и в София. Контактите с Италия се развиват и на следващата година постановката е представена на Младежки театрален фестивал в Палацоло Акрейде, о-в Сицилия.

През 2005 г. поставят "Войникът самохвалец" на италиански език и участват и на двата фестивала в Италия. След завръщането я играят и пред своя публика.