АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

МНЕМЕ публикува документи от фонд "Национална гимназия за древни езици и култури (1977- ), съхранявани в ДА-София, със съгласието на ДА "Архиви" те да бъдат безвъзмездно използвани за създаването на дигитален музей на училището с некомерсиална цел.